KLAUZULA RODO

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych Mayari Studio Marika Superson z siedzibą w Koronowie, ul. Witosa 1E/26, NIP 5542825722.
  1. Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.
  4. Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator, a także jego upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora m.in. usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, prawne i techniczne.
  5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  6. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  7. Wszelkie zgłoszenia lub incydenty należy zgłaszać bezpośrednio administratorowi na adres e-mail: kontakt@mayaristudio.pl
Udostępnij