PROJEKT FUNKCJONALNY

  • Układ pomieszczenia w formie rzutu (planu 2D) wraz z wymiarowaniem oraz aranżacja funkcjonalno-użytkowa (na podstawie przykładowego wyposażenia)
  • Koncepcyjny widok 3D pomieszczenia w wersji czarno-białej
  • Opracowanie zawiera:
    • rzut pomieszczenia z wyposażeniem
    • Koncepcyjny widok 3D czarno-biały
  • Projekt funkcjonalny to uproszczony schemat projektowy uwzględniający wyłącznie układ funkcjonalny wnętrza pokazany na rzucie oraz w koncepcyjnym widoku 3D w wersji czarno-białej, bez dodatkowych opracowań oraz doboru materiałów wykończeniowych i kolorystyki wnętrza.
  • Opracowanie na podstawie dokumentacji lub pomiarów dostarczonych przez klienta. Możliwość wykonania inwentaryzacji pomieszczeń przez biuro projektowe.