Jak urządzić modernistyczne wnętrze?

[cycloneslider id="modernistyczne-wnetrze"] Modernizm w projektowaniu Modernizm w architekturze światowej, rozwijając się w XX wieku, zakładał całkowite odejście od stylów historycznych. Ruch modernistyczny uwolnił architekturę od wpływów przeszłości. Architekci kładli nacisk na „wolny plan”, formę i funkcję obiektu Determinowało to otwarcie wnętrz budynku, poprzez rezygnację z tradycyjnych podziałów pomieszczeń. Styl modernistyczny…